Groene Apofyliet en stilbiet op heulandiet, ruw cluster 315 gr. 11 cm Apophylit

€14.00

Mooie groene Apofyliet kristallen en stilbiet op heulandiet.

315 gr.

11 cm